Yksityisyyssopimus

 1. Sopimuksen aihe.
  • Tämä sopimus on voimassa AvtoTachki.com-verkkosivustolla, ja se on tehty näiden sivustojen käyttäjän ja sivustojen omistajan (jäljempänä AvtoTachki.com) välillä.
  • Tämä sopimus asettaa menettelyn käyttäjän henkilökohtaisten tietojen ja muiden tietojen vastaanottamiselle, tallentamiselle, käsittelemiselle, käyttämiselle ja luovuttamiselle, joita AvtoTachki.com vastaanottaa sivustojen käyttäjiltä. Käyttäjä täyttää henkilötiedot.
  • Jotta sijoittaa mille tahansa sivustolle AvtoTachki.com-sivuston tietoja, ilmoituksia, käyttää tätä sivua, käyttäjän on luettava huolellisesti tämä sopimus ja ilmaistava täysi hyväksyvänsä sen ehdot. Vahvistaminen täydestä suostumuksesta tähän sopimukseen on sivuston käyttäminen käyttäjän toimesta.
  • Käyttäjällä ei ole oikeutta lähettää tietoja, ilmoituksia, käyttää sivustoa, jos hän ei hyväksy tämän sopimuksen ehtoja tai jos hän ei ole saavuttanut täysi-ikää, kun hänellä on oikeus tehdä sopimuksia tai hän ei ole yrityksen valtuutettu henkilö, jonka puolesta tiedot on lähetetty, ilmoitus.
  • Lähettämällä tietoja sivustoa käyttäville sivustoille, käyttäjä syöttää henkilötietoja tai toimittamalla nämä tiedot jollain muulla tavalla ja / tai suorittamalla kaikki toimet sivuston sisällä ja / tai käyttämällä mitä tahansa sivuston osaa, käyttäjä antaa yksiselitteisen suostumuksensa tämän sopimuksen ehtoihin ja myöntää AvtoTachki.com: lle oikeuden vastaanottaa, tallentaa, käsitellä, käyttää ja luovuttaa käyttäjän henkilötietoja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.
  • Tämä sopimus ei sääntele eikä AvtoTachki.com ole vastuussa käyttäjän henkilötietojen ja muiden tietojen vastaanottamisesta, tallentamisesta, käsittelystä, käytöstä ja luovuttamisesta kolmansille osapuolille, jotka eivät ole AvtoTachki.com: n omistamia tai hallinnoimia, ja henkilöille, jotka eivät ole AvtoTachkin työntekijöitä. .com, vaikka Käyttäjä olisi käyttänyt näiden henkilöiden sivustoja, tavaroita tai palveluita AvtoTachki.com: n tai uutiskirjeen avulla. Luottamuksellinen tämän sopimuksen ymmärtämisessä on vain tietoa, joka tallennetaan sivuston tietokantaan salatussa tilassa ja joka on saatavana vain AvtoTachki.com-sivustolle.
  • Käyttäjä myöntää, että jos käyttäjän huolimattomuudesta henkilökohtaisten tietojensa ja valtuutustietojensa turvallisuuteen ja suojaan hänellä on mahdollisuus saada luvaton pääsy tilille sekä käyttäjän henkilökohtaisiin ja muihin tietoihin. AvtoTachki.com ei ole vastuussa tällaisen pääsyn aiheuttamista vahingoista.
 2. Henkilötietojen hankkimismenettely.
 1. AvtoTachki.com voi kerätä henkilökohtaisia ​​tietoja, nimittäin: käyttäjän nimen, sukunimen, syntymäajan, yhteystiedot, sähköpostiosoitteen, alueen ja asuinkaupungin, salasanan henkilöllisyyden tunnistamiseksi. AvtoTachki.com voi myös kerätä muita tietoja:
  • Evästeet riippuvien palvelujen tarjoamiseksi, esimerkiksi tietojen tallentamiseksi ostoskoriin käyntien välillä;
  • Käyttäjän IP-osoite.
 2. Me keräämme kaiken tiedon sellaisenaan, eikä se muutu tiedonkeruuprosessin aikana. Käyttäjä on vastuussa tarkkojen tietojen toimittamisesta, mukaan lukien tiedot henkilötiedoista. AvtoTachki.com -yrityksellä on oikeus tarvittaessa tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuus sekä pyytää vahvistusta toimitetuille tiedoille tarvittaessa palvelun tarjoamiseksi Käyttäjälle.
 3. Menettely käyttäjää koskevien tietojen käyttämiseen.
 4. AvtoTachki.com voi käyttää nimeäsi, aluetta ja kaupunkiasi, jossa asut, sähköpostiosoitetta, puhelinnumeroa ja salasanaa tunnistaaksesi sinut AvtoTachki.com: n käyttäjäksi. AvtoTachki.com voi käyttää yhteystietojasi käsitelläksesi uutiskirjeemme, nimittäin ilmoittaaksemme sinulle uusista mahdollisuuksista, tarjouksista ja muista uutisista AvtoTachki.com-sivustolta. Käyttäjä voi aina kieltäytyä postittamasta hänen yhteystietonsa perusteella. Henkilötietojen käsittely voidaan suorittaa siviilioikeudellisten suhteiden, vero- ja kirjanpidollisten suhteiden toteuttamiseksi, palvelusopimusvelvoitteiden täyttämiseksi, pääsyn tarjoamiseksi sivustopalveluun, asiakkaan tunnistamiseksi sivuston käyttäjäksi palvelun tarjoamiseksi, tarjoamiseksi, prosessoimiseksi maksut, postiosoitteet, bonusohjelmien luominen ja toteuttaminen, kaupallisten tarjousten ja tietojen lähettäminen postitse, sähköpostitse, uusien palvelujen tarjoaminen, kaiken muun kuin sopimuksen kohteen siirtäminen, selvitystoimien suorittaminen, raportointi, kirjanpidon ja kirjanpidon pitäminen, laadun parantaminen palveluiden tarjoaminen, sivustopalvelujen tarjoaminen, tietojen lähettäminen, asiakkaan ilmoitukset henkilötietokannan omistajan sivustolla, työn yksinkertaistaminen sivuston kanssa ja sen materiaalien parantaminen.
 5. Edellytykset tietokantaan pääsyn tarjoamiselle.
 6. AvtoTachki.com ei siirrä henkilötietoja ja muita tietoja kolmansille osapuolille, paitsi alla esitetyllä tavalla. Käyttäjät ovat tämän sopimuksen mukaisesti antaneet "AvtoTachki.com": lle oikeuden paljastaa voimassaoloaikaa ja aluetta rajoittamatta henkilötietoja sekä muita käyttäjien tietoja kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat palveluja "AvtoTachki.com" -palveluun, erityisesti, mutta ei yksinomaan, tilaukset, maksut, toimitus paketit. Kolmannet osapuolet voivat käyttää käyttäjätietoja vain, jos ne tarjoavat palveluita AvtoTachki.com-palvelulle ja vain palvelun tarjoamiseksi tarvittavia tietoja. Henkilötietojen paljastaminen ilman käyttäjän tai hänen valtuuttamansa lupaa on sallittua laissa määrätyissä tapauksissa ja vain kansallisen turvallisuuden, taloudellisen hyvinvoinnin ja ihmisoikeuksien kannalta, mutta ei yksinomaan:
  • sellaisten valtion elinten kohtuullisista pyynnöistä, joilla on oikeus vaatia ja vastaanottaa tällaisia ​​tietoja;
  • siinä tapauksessa, että Käyttäjä AvtoTachki.com: n mielestä rikkoo tämän sopimuksen ehtoja ja / tai muita AvtoTachki.com: n ja käyttäjän välisiä sopimuksia ja sopimuksia.
 7. Kuinka muuttaa / poistaa näitä tietoja tai peruuttaa tilaaminen.
 1. Käyttäjät voivat milloin tahansa muuta / poista henkilökohtaisia ​​tietoja (puhelin) tai peruuta tilaus. AvtoTachki.com -palvelun joidenkin ominaisuuksien, joista tarvitaan tietoja käyttäjästä, työ voidaan keskeyttää siitä hetkestä lähtien, kun tietoja muutetaan / poistetaan.
 2. Käyttäjän henkilötietoja säilytetään, kunnes käyttäjä poistaa ne. Riittävä ilmoitus käyttäjälle henkilötietojen poistamisesta tai muusta käsittelystä on kirje (tiedot), joka lähetetään käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen.
 3. Datan suojelu.
 1. AvtoTachki.com ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, muuttamiselta, paljastamiselta tai tuhoamiselta. Nämä toimenpiteet sisältävät erityisesti tietojen keruun, tallentamisen ja käsittelyn sisäisen tarkastuksen sekä tietoturvatoimenpiteet, kaikki tiedot, jotka AvtoTachki.com kerää, tallennetaan yhdelle tai useammalle suojatulle tietokantapalvelimelle, eikä niihin voida päästä yrityksen ulkopuolelta. verkoissa.
 2. AvtoTachki.com tarjoaa pääsyn henkilötietoihin vain AvtoTachki.com: n työntekijöille, urakoitsijoille ja edustajille, joilla on oltava nämä tiedot voidaksemme suorittaa operaatiomme meidän puolestamme. Näiden henkilöiden kanssa on allekirjoitettu sopimuksia, joissa he sitoutuvat luottamuksellisuuteen ja että heille voidaan määrätä seuraamuksia, mukaan lukien irtisanominen ja syytteeseenpano, jos he rikkovat näitä velvoitteita. Käyttäjällä on 1. kesäkuuta 2010 päivätyssä Ukrainan laissa "Henkilötietojen suojaamisesta" määrätyt oikeudet N 2297-VI.
 3. Yhteysosoite kysyttäessä.
 4. Jos sinulla on kysyttävää, toiveita tai valituksia tarjoamistasi tiedoista, ota meihin yhteyttä sähköpostitse: support@www.avtotachki.com... Käyttäjälle voidaan kirjallisesta pyynnöstä ja hänen henkilöllisyyttään ja valtuutustaan ​​osoittavan asiakirjan esittämisen yhteydessä antaa tietoa menettelystä, jolla saadaan tietoja tietokannan sijainnista.
 5. Muutokset tietosuojakäytäntöön.
 6. Voimme muuttaa tämän tietosuojakäytännön ehtoja. Tässä tapauksessa korvaamme ehdot ehdot-sivulla, joten tarkista sivu säännöllisesti https://avtotachki.com/privacy-agreement Kaikki sopimukseen tehdyt muutokset tulevat voimaan niiden julkaisemisesta. Käyttämällä Sivustoa, käyttäjä vahvistaa hyväksyvänsä tietosuojakäytännön uudet ehdot versiossa, joka oli voimassa silloin, kun käyttäjä käyttää Sivustoa.
 7. Lisäehdot.
 1. AvtoTachki.com ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuvat virheellisestä ymmärtämisestä tai väärinkäsityksestä tämän sopimuksen ehdoista, sivuston käyttöohjeista, tietojen lähettämismenettelystä ja muista teknisistä kysymyksistä.
 2. Jos jonkin tietosuojakäytännön määräys, mukaan lukien ehdotukset, lausekkeet tai niiden osat, todetaan olevan lain vastaisia ​​tai pätemättömiä, tämä ei vaikuta muihin säännöksiin, jotka eivät ole ristiriidassa lain kanssa, ne pysyvät täysimääräisinä ja vaikuttavina, ja kaikki kelpaamattoman määräyksen tai määräyksen, jota ei voida panna täytäntöön ilman osapuolten lisätoimenpiteitä, katsotaan muuttuneen, oikaistun siinä määrin kuin on tarpeen sen pätevyyden ja täytäntöönpanomahdollisuuden varmistamiseksi.
 3. Tämä sopimus koskee käyttäjää siitä hetkestä lähtien, kun hän käyttää sivustoa, mukaan lukien ilmoituksen asettaminen, ja on voimassa niin kauan kuin kaikki käyttäjän tiedot, mukaan lukien henkilötiedot, on tallennettu sivustolle.
 4. Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön hyväksyt myös Tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot Google.