Kuvaus P0194-vikakoodista.
OBD2 -virhekoodit

P0194 Polttoainekiskon paineanturin ”A” katkonainen signaali

P0194 – OBD-II-vikakoodi Tekninen kuvaus

Vikakoodi P0194 osoittaa huonon kosketuksen polttoaineen kiskon paineanturin "A" piirissä.

Mitä vikakoodi tarkoittaa P0194?

Vikakoodi P0194 esiintyy usein dieselajoneuvoissa ja osoittaa ongelman polttoaineen kiskon paineanturissa. Tämän anturin avulla moottorin ohjausmoduuli (PCM) voi valvoa polttoaineen kiskon painetta ja säätää polttoaineen ja ilman seosta.

Vian sattuessa P0194.

mahdollisia syitä

Jotkut mahdolliset syyt P0194-koodiin:

 • Viallinen polttoainepaineanturi: Polttoaineen paineanturi saattaa vaurioitua tai epäonnistua kulumisen tai korroosion vuoksi.
 • Sähköongelmat: Polttoainepaineanturin moottorin ohjausmoduuliin (PCM) yhdistävät johdot tai liittimet voivat olla vaurioituneet, rikki tai niissä voi olla huonot liitännät.
 • Virheellinen polttoainepaine: Polttoaineen syöttöjärjestelmän ongelmat, kuten tukkeutuneet tai vialliset polttoainesuodattimet tai polttoainepumpun ongelmat, voivat johtaa väärään polttoaineen paineeseen ja aiheuttaa tämän virheen ilmaantumisen.
 • Ongelmia moottorin ohjausmoduulissa (PCM): PCM:n toimintahäiriöt tai toimintahäiriöt voivat aiheuttaa sen, että polttoaineen paineanturi vastaanottaa vääriä signaaleja.
 • Polttoainejärjestelmän ongelmat: Vialliset polttoainejärjestelmän osat, kuten polttoaineen paineensäädin tai korkeapaineiset polttoainepumput, voivat aiheuttaa P0194-koodin.
 • Dieselin hiukkassuodattimen (DPF) ongelmat: Dieselmoottoreissa DPF:n ongelmat voivat aiheuttaa väärän paineen polttoainejärjestelmässä, mikä voi aiheuttaa tämän virheen ilmaantumisen.

Mitkä ovat vikakoodin oireet? P0194?

Seuraavat ovat mahdollisia oireita DTC P0194:lle:

 • Tehon menetys: Ajoneuvon teho voi menettää polttoaineen syöttöjärjestelmän virheellisen toiminnan vuoksi.
 • Epävakaa moottorin toiminta: Moottori voi käydä epätasaisesti tai täristä väärän polttoainepaineen vuoksi.
 • Ravistaa kiihdytettäessä: Kiihdytettäessä tai painettaessa kaasupoljinta ajoneuvo saattaa täristä tai nykiä.
 • Käynnistysongelmat: Moottorin käynnistämisessä voi esiintyä vaikeuksia tai viivettä.
 • Epävakaa tyhjäkäynti: Ajoneuvo ei välttämättä käy tasaisesti joutokäynnillä väärän polttoainepaineen vuoksi.
 • Check Engine -valo syttyy: Kun P0194 havaitaan, Check Engine -valo tai MIL (Malfunction Indicator Lamp) saattaa syttyä kojetaulussa.

Kuinka diagnosoida vikakoodi P0194?

Voit diagnosoida DTC P0194:n seuraavasti:

 1. Virhekoodin tarkistus: Käytä diagnostiikkaskannaustyökalua lukeaksesi virhekoodin moottorin hallintajärjestelmästä.
 2. Polttoainetason tarkistus: Varmista, että polttoaineen määrä säiliössä on riittävä normaaliin toimintaan.
 3. Polttoaineen paineanturin tarkistus: Tarkista polttoaineen paineanturi vaurioiden, korroosion tai vuotojen varalta. Tarkista myös sen sähköliitännät.
 4. Polttoainejärjestelmän tarkastus: Tarkista, ettei polttoainejärjestelmässä ole vuotoja, tukoksia tai muita ongelmia, jotka voivat aiheuttaa väärän polttoainepaineen.
 5. Polttoainepaineen tarkistus: Käytä painemittaria polttoaineen paineen mittaamiseen polttoaineputkessa. Vertaa mitattua arvoa valmistajan suosittelemaan arvoon.
 6. Sähköpiirien tarkistus: Tarkista sähköpiirit, jotka yhdistävät polttoaineen paineanturin moottorin ohjausmoduuliin aukkojen, oikosulkujen tai vaurioiden varalta.
 7. Polttoainesuodattimen tarkistus: Tarkista polttoainesuodattimen kunto ja puhtaus. Tukkeutunut suodatin voi johtaa riittämättömään polttoainepaineeseen.
 8. Tyhjiöputkien ja venttiilien tarkastus: Tarkista tyhjiöputket ja polttoaineen paineensäätöventtiilit vuotojen tai vaurioiden varalta.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, voit määrittää syyn ja ratkaista P0194-vikakoodin. Jos ongelmaa ei voida tunnistaa tai korjata itse, on suositeltavaa ottaa yhteyttä valtuutettuun automekaanikkoon tai huoltokeskukseen.

Diagnostiset virheet

Kun diagnosoidaan DTC P0194, seuraavat virheet voivat tapahtua:

 • Tietojen väärintulkinta: Polttoainepaineanturin tietojen virheellinen ymmärtäminen tai tulkinta voi johtaa siihen, että ongelma tunnistetaan väärin.
 • Viallinen anturi tai sen sähköliitännät: Itse polttoaineen paineanturin tai sen sähköliitäntöjen toimintahäiriö voi johtaa virheelliseen diagnoosiin.
 • Polttoainejärjestelmän ongelmat: Väärä järjestelmän polttoainepaine, joka johtuu vuodoista, tukkeutumisesta tai muista polttoainejärjestelmän ongelmista, voi aiheuttaa P0194-koodin virheellisen asettamisen.
 • Virheitä sähköpiirissä: Polttoainepaineanturin ja moottorin ohjausmoduulin välisen sähköpiirin aukeaminen, oikosulku tai vaurioituminen voi aiheuttaa virheen.
 • Muiden järjestelmän osien toimintahäiriöt: Muiden polttoaineenhallintajärjestelmän osien, kuten polttoaineen paineensäätimien, venttiilien tai pumppujen, toimintahäiriöt voivat myös aiheuttaa P0194:n.

On tärkeää suorittaa perusteellinen diagnoosi kaikkien mahdollisten syiden poistamiseksi ja P0194-virhekoodin ratkaisemiseksi laadukkaasti.

Kuinka vakava vikakoodi on? P0194?

Vikakoodia P0194 tulee pitää vakavana, koska se osoittaa ongelmaa polttoaineen paineanturissa tai polttoainejärjestelmän paineessa. Väärä polttoainepaine voi aiheuttaa moottorin toimintahäiriön, huonon suorituskyvyn ja lisääntyneen polttoaineenkulutuksen. Lisäksi väärä polttoainepaine voi vaurioittaa moottoria tai muita polttoainejärjestelmän osia. Siksi on suositeltavaa ratkaista tämä ongelma mahdollisimman pian P0194-koodin havaitsemisen jälkeen.

Mikä korjaus auttaa poistamaan koodin? P0194?

Voit ratkaista DTC P0194:n seuraavasti:

 1. Polttoainepaineanturin vaihtaminen: Ensimmäinen vaihe on vaihtaa polttoaineen paineanturi. Jos paineanturi on viallinen tai ei toimi oikein, se tulee vaihtaa uuteen alkuperäiseen anturiin.
 2. Polttoainejärjestelmän tarkistus: Ongelma ei välttämättä ole itse anturissa, vaan muissa polttoainejärjestelmän osissa, kuten polttoainepumpussa tai polttoainesuodattimissa. Tarkista ne mahdollisten toimintahäiriöiden varalta.
 3. Tarkista liitännät ja johdot: Joskus ongelma voi johtua huonosta kosketuksesta tai johtojen, liitäntöjen tai liittimien vaurioitumisesta. Tarkista ne korroosion, vaurioiden tai murtumien varalta ja vaihda tai korjaa tarvittaessa.
 4. Muiden järjestelmien diagnoosi: Jos ongelma jatkuu anturin vaihdon jälkeen, muissa järjestelmissä, kuten moottorin ohjausjärjestelmässä tai polttoaineen ruiskutusjärjestelmässä, saattaa olla ongelmia. Tässä tapauksessa tarvitaan tarkempaa diagnoosia.

Kun olet suorittanut nämä vaiheet, sinun tulee suorittaa testaus ja diagnostiikka varmistaaksesi, että ongelma on ratkaistu ja että P0194-vikakoodi ei enää näy.

P0194 Polttoainekiskon paineanturin piiri ajoittainen 🟢 Vikakoodi Oireet Syy Ratkaisut

Lisää kommentti