P0456 Haihtumispäästöjärjestelmä - Pieni vuoto havaittu
OBD2 -virhekoodit

P0456 Haihtumispäästöjärjestelmä - Pieni vuoto havaittu

Pitoisuus

P0456 – OBD-II-vikakoodi Tekninen kuvaus

Haihtumispäästöjen valvontajärjestelmä - Pieni vuoto havaittu

Mitä vikakoodi tarkoittaa P0456?

Tällä P0456-diagnostiikkakoodilla, vaikka se onkin yleinen vaihteistokoodi, voi olla erilaisia ​​korjausvaiheita ajoneuvon merkistä ja mallista riippuen. Se osoittaa polttoainehöyryn vuodon tai tyhjennysvirtauksen puutteen haihtumispäästöjen hallintajärjestelmässä (EVAP). Tämä järjestelmä estää polttoainehöyryjen karkaamisen ilmakehään ohjaamalla ne moottoriin palamaan.

Tarkempaa diagnoosia ja korjausta varten harkitse seuraavaa:

 1. Moottorin ohjausmoduuli (PCM) testaa säännöllisesti EVAP-järjestelmän ja tarkkailee polttoainesäiliön painetta polttoainesäiliön paineen (FTP) anturin avulla.
 2. Jos pieni vuoto havaitaan, koodi P0456 asetetaan.
 3. Diagnostiikka suoritetaan käyttämällä tyhjiötä moottorin imusarjasta EVAP-järjestelmän vuotojen tarkistamiseksi.
 4. Jos paine ei nouse, tarkista säiliön ja magneettiventtiilin väliset alueet säiliön tyhjennysmäärän säätämistä varten.
 5. On tärkeää tarkistaa EVAP-järjestelmä säännöllisesti polttoainehöyryn vuotojen estämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.
 6. Vuotoja voi esiintyä useissa paikoissa, mukaan lukien letkut ja EVAP-järjestelmän komponentit.
 7. Säännöllinen tarkastus ja huolto voivat auttaa estämään koodin P0456 esiintymisen.

Siksi EVAP-järjestelmän ja sen komponenttien perusteellinen tarkastus on tarpeen vuodon poistamiseksi ja polttoainehöyrypäästöjen estämiseksi.

mahdollisia syitä

Useimmiten P0456-koodi johtuu viallisesta kaasukorkista. Tämä voi tapahtua myös tankkattaessa polttoainesäiliötä moottorin käydessä tai jos korkki ei sulkeudu kunnolla. Mahdollisia syitä ovat:

 1. Pieni vuoto EVAP-letkuissa tai kaasusäiliön letkuissa.
 2. Pieniä vuotoja tyhjennys- tai ilmausventtiilissä.
 3. Mahdollisia vuotoja EVAP-säiliöstä.

Haihtumispäästöjärjestelmä sisältää polttoainesäiliön, polttoaineletkut, letkut, hiilisäiliön ja tyhjennysventtiilin. On tärkeää tarkistaa seuraavat alueet:

 • Kaasusäiliön korkin ehto on, että se on suljettava kunnolla.
 • Polttoainesäiliön kunto - pieniä vuotoja voi esiintyä vaurioiden vuoksi.
 • Polttoainelinjojen ja letkujen kunto – halkeamat tai kuluminen voivat aiheuttaa vuotoja.
 • Hiilisuodatin - varmista, että se on ehjä eikä vaurioitunut.
 • Tyhjennä solenoidin kunto - Jos se on vaurioitunut, se voi aiheuttaa vuodon.

Tarkkaa diagnoosia varten voit käyttää ammattimaista savukonetta, joka auttaa tunnistamaan vuodon sijainnin EVAP-järjestelmässä. Tässä tapauksessa sinun tulee varmistaa, että kaasusäiliön korkki on suljettu oikein ja ettei kaasukorkissa ole vieraita esineitä.

Polttoainehöyryn vuoto voi siis johtua useista tekijöistä, ja on tärkeää tarkistaa huolellisesti kaikki EVAP-järjestelmän komponentit P0456-koodin syyn tunnistamiseksi ja korjaamiseksi.

Mitkä ovat vikakoodin oireet? P0456?

P0456-koodiin ei yleensä liity muita havaittavia oireita kuin toimintahäiriön merkkivalo (MIL). Tämä johtuu siitä, että EVAP-järjestelmä valvoo vain polttoainesäiliön höyryjä eikä vaikuta moottorin suorituskykyyn.

Joten, mitä koodi P0456 tarkoittaa? Yleensä ensimmäinen merkki sen ilmestymisestä on Check Engine -valo. Ajan myötä saatat huomata lievää bensiinin hajua tai huomata polttoainetalouden pienenemisen.

Vaikka nämä oireet saattavat tuntua merkityksettömiltä, ​​lisääntyneillä haitallisten aineiden päästöillä voi olla negatiivinen vaikutus ympäristöön, erityisesti suljetuilla alueilla. On tärkeää tarkastella P0456:n yleisiä syitä ja löytää ratkaisu haihtumispäästöjärjestelmän nopeaan korjaamiseen.

Kuinka diagnosoida vikakoodi P0456?

Nyt kun olet löytänyt vuodon tarkan sijainnin, siirry haihtumispäästöjärjestelmän vaihtamiseen tai korjaamiseen. Muista olla käyttämättä järjestelmän kanavistoa vuotojen testaamiseen, koska se voi vaurioittaa tuuletussolenoideja ja tyhjennysventtiilejä. Käytä sen sijaan savukonetta ja tarkasta vuoto.

Haihtumispäästöjen hallintajärjestelmän letkut eivät yleensä vaurioidu normaaleissa käyttöolosuhteissa, mutta ne voivat alkaa huonontua tai halkeilla ankarissa sääolosuhteissa. Vaihda vaurioituneet letkuosat tai harkitse kaikkien letkujen vaihtamista, jos niissä on kulumisen merkkejä.

Jos vaurioita on näkyvissä tai ilmavuoto, suodatinsäiliö tai tuuletussolenoidi on ehkä vaihdettava kokonaan. Tämä on kalliimpi ratkaisu, mutta vaurioituneet komponentit voivat estää järjestelmää paineistamasta.

Tarkista lopuksi kaasutulpan kunto. Väärin suljettu tai vaurioitunut korkki voi aiheuttaa polttoainehöyryn vuotamisen ja vikakoodin P0456 ilmestymisen. Tarkista kansi varmistaaksesi, että se on suljettu oikein.

Tässä on joitain OBD-II-skannerikoodin P0456-ongelman todennäköisimpiä lähteitä. Kaikki ilmavuoto järjestelmässä voi rikkoa tyhjiön ja aiheuttaa painehäviön, joten on tärkeää tarkastaa huolellisesti jokainen alue vuodon lähteen löytämiseksi. Voit ostaa tarvitsemasi osat paikalliselta AutoZonelta. Jos sinulla on vaikeuksia suorittaa tätä työtä itse, ota yhteyttä johonkin ensisijaisista liikkeistämme saadaksesi apua.

Aktivoi ensin tuuletussolenoidi skannaustyökalulla järjestelmän sulkemiseksi. Tarkista seuraavaksi polttoainesäiliön paineanturi (FTP). Jos järjestelmä on tiivis, painearvo pysyy vakaana. Jos ei, paineanturi näyttää myös tämän. Jos järjestelmä vuotaa hitaasti, käytä savukonetta ja varmista, ettei EVAP-järjestelmästä tule savua. Missä tahansa savu tulee ulos, siellä on viallinen komponentti. Älä käytä ilmanpainetta EVAP-järjestelmässä, koska se voi vahingoittaa tyhjennys- ja ilmaussolenoideja.

Diagnostiset virheet

Alakohta: Yleisiä virheitä diagnosoitaessa koodia P0456

P0456-koodia diagnosoitaessa voi tapahtua yleisiä virheitä, joita on tärkeää välttää. Tässä muutama niistä:

 1. Laittoman virhekoodin nollaus: Yksi yleinen virhe on P0456-koodin nollaus puuttumatta taustalla olevaan ongelmaan. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että huomaat vuodon, joka jää ratkaisematta, ja saat lopulta virhekoodin uudelleen näkyviin.
 2. Komponenttien vahingossa vaihtaminen: Joskus ajoneuvojen omistajat voivat vaihtaa EVAP-järjestelmän komponentteja (kuten tuuletussolenoidin tai suodatinkapselin) ilman perusteellista diagnoosia. Tämä voi aiheuttaa kustannuksia viallisten osien vaihtamisesta eikä välttämättä ratkaise ongelmaa.
 3. Savukoneen väärä käyttö: Savukone on tehokas vuotojen havaitsemistyökalu, mutta testitulosten väärinkäyttö tai väärintulkinta voi johtaa väärinkäsityksiin.
 4. Muiden asiaan liittyvien virhekoodien huomioimatta jättäminen: Koodiin P0456 voi liittyä muita EVAP-järjestelmän virhekoodeja. Näiden lisäkoodien huomiotta jättäminen voi vaikeuttaa taustalla olevan ongelman löytämistä ja korjaamista.
 5. Säännöllisten tarkastusten puute: Jos ohitat Check Engine -valon etkä tarkista EVAP-järjestelmääsi säännöllisesti, vuoto voi pahentua, mikä vaikeuttaa ongelman diagnosointia ja korjaamista.
 6. Itsediagnoosi ilman sopivia laitteita: Itsediagnostiikkayritykset ilman tarvittavia diagnostisia työkaluja voivat olla tehottomia ja johtaa vääriin johtopäätöksiin.
 7. Epävarmuus osien vaihdossa: EVAP-järjestelmän osien vaihtaminen ilman varmuutta niiden kunnosta voi aiheuttaa epävarmuutta vuodon syystä.
 8. Kaasukorkin asennuksen epäonnistuminen: Vuodot eivät aina johdu vaurioituneista komponenteista. Kaasun korkki, jota ei ole suljettu kunnolla, voi myös aiheuttaa vikakoodin P0456.

Näiden yleisten sudenkuoppien välttäminen P0456-koodia diagnosoitaessa voi auttaa sinua tunnistamaan ja ratkaisemaan haihtumispäästöjärjestelmän ongelmasi tarkemmin.

Kuinka vakava vikakoodi on? P0456?

Koodi P0456 ei yleensä ole vakava turvallisuusongelma, mutta se osoittaa polttoainehöyryn vuodon EVAP-järjestelmästä. Vaikka tämä ei ole kriittinen asia, se voi vaikuttaa ympäristöön ja polttoainetehokkuuteen. On suositeltavaa harkita diagnoosia ja korjausta, jotta tilanne ei pahene.

Mikä korjaus auttaa poistamaan koodin? P0456?

P0456-koodin ratkaisemiseksi on suositeltavaa:

 1. Tarkista ja kiristä tai vaihda polttoainesäiliön korkki ja varmista, että se tiivistyy kunnolla.
 2. Tarkasta EVAP-järjestelmä vuotojen, murtumien tai letkujen, putkien ja komponenttien vaurioiden varalta.
 3. Tarkista EVAP-säiliö ja tyhjennyssolenoidi vaurioiden tai ilmavuotojen varalta.
 4. Vaihda tarvittaessa osat, jotka aiheuttavat vuotoja tai vikoja EVAP-järjestelmässä.

Korjauksen tarve saattaa vaihdella P0456:n erityisestä syystä, joten on suositeltavaa suorittaa diagnostiikka ongelman paikantamiseksi ja korjaamiseksi.

P0456-moottorikoodin korjaaminen kahdessa minuutissa [3 tee-se-itse -menetelmää / vain 2 dollaria]

P0456 – Tuotemerkkikohtaiset tiedot

P0456 EVAP ACURA -järjestelmä erittäin pieni vuoto
P0456 EVAP-järjestelmä erittäin pieni vuoto AUDI
P0456 EVAP BUICK -järjestelmä erittäin pieni vuoto
P0456 CADILLAC EVAP -järjestelmä erittäin pieni vuoto
P0456 Erittäin pieni vuoto EVAP-järjestelmässä CHEVROLET
P0456 EVAP-järjestelmä erittäin pieni vuoto CHRYSLER
P0456 DODGE EVAP -järjestelmä erittäin pieni vuoto
P0456 EVAP-järjestelmä erittäin pieni vuoto FORD
P0456 Erittäin pieni vuoto GMC EVAP -järjestelmässä
P0456 Erittäin pieni vuoto HONDA EVAP -järjestelmässä
P0456 EVAP-järjestelmä erittäin pieni vuoto HYUNDAI
P0456 INFINITI EVAP -järjestelmä erittäin pieni vuoto
P0456 JEEP EVAP -järjestelmä erittäin pieni vuoto
P0456 Erittäin pieni vuoto KIA EVAP -järjestelmässä
P0456 Erittäin pieni vuoto MAZDA EVAP -järjestelmässä
P0456 MITSUBISHI EVAP -järjestelmä erittäin pieni vuoto
P0456 NISSAN EVAP -järjestelmä erittäin pieni vuoto
P0456 Erittäin pieni vuoto PONTIAC EVAP -järjestelmässä
P0456 EVAP SATURN -järjestelmässä erittäin pieni vuoto
P0456 EVAP SCION -järjestelmässä erittäin pieni vuoto
P0456 SUBARU EVAP -järjestelmä erittäin pieni vuoto
P0456 SUZUKI EVAP -järjestelmä erittäin pieni vuoto
P0456 Erittäin pieni vuoto TOYOTA EVAP -järjestelmässä
P0456 Erittäin pieni vuoto VOLKSWAGEN EVAP -järjestelmässä

P0456 KUVAUS VOLKSWAGEN

EVAP-järjestelmän (polttoainehöyryn pakojärjestelmä) vuotojen diagnosoimiseksi käytetään moottorin imusarjasta syötettyä tyhjiötä. Prosessi on seuraava:

 1. Tyhjiötesti alkaa ja avaa tyhjiön ohitusventtiilin tyhjentääkseen polttoainesäiliön ja EVAP-säiliön tyhjennyssäätömagneettiventtiilin välisen linjan.
 2. EVAP-säiliön ilmanpoistoventtiili sulkeutuu sitten ja tukkii EVAP-tyhjennyslinjan.
 3. EVAP-sylinterin tyhjennystilavuuden säätömagneettiventtiili avautuu vapauttamaan painetta EVAP-tyhjennyslinjassa käyttämällä imusarjan tyhjiötä.
 4. Kun paine vapautetaan, EVAP-sylinterin tyhjennystilavuuden säätömagneettiventtiili sulkeutuu.

Tämä prosessi auttaa havaitsemaan mahdolliset vuodot EVAP-järjestelmässä tarkempaa diagnoosia varten.

Lisää kommentti

×