Kuvaus P0672-vikakoodista.
OBD2 -virhekoodit

P0672 Sylinterin 2 hehkutulpan piirin toimintahäiriö

P0672 – OBD-II-vikakoodi Tekninen kuvaus

Vikakoodi P0672 on yleinen vikakoodi, joka ilmaisee viasta sylinterin 2 hehkutulppapiirissä.

Mitä vikakoodi tarkoittaa P0672?

Vikakoodi P0672 ilmaisee ongelman hehkutulppapiirissä sylinterissä nro 2. Hehkutulppaa käytetään dieselmoottoreissa sylintereiden lämmittämiseen ennen käynnistystä ja käytön aikana. Jos P0672-koodi tulee näkyviin, se tarkoittaa, että moottorin ohjausmoduuli (PCM) on havainnut, että jännite nro 2 sylinterin hehkutulppapiirissä ei ole valmistajan määrittämän jännitealueen sisällä.

Vian sattuessa P0672.

mahdollisia syitä

Mahdollisia syitä DTC P0672:lle voivat olla seuraavat:

 • Viallinen hehkutulppa: Itse hehkutulppa sylinterissä nro 2 voi olla vaurioitunut tai vioittunut, mikä voi johtaa väärään lämmitykseen tai lämmityksen puuttumiseen ennen kuin moottori käynnistyy.
 • Johdot ja liitännät: Johdot, jotka yhdistävät hehkutulpan moottorin ohjausmoduuliin (PCM), voivat olla vaurioituneet, rikki tai niissä voi olla huono kontakti, mikä aiheuttaa ongelmia sähköisen signaalin siirrossa.
 • Ongelmia moottorin ohjausmoduulissa (PCM): Moottorin ohjausmoduulin toimintahäiriö voi aiheuttaa hehkutulppien tietojen virheellisen tulkinnan ja aiheuttaa P0672:n ilmestymisen.
 • Piirin jänniteongelmat: Hehkutulppaan syötetty jännite saattaa olla riittämätön ajoneuvon sähköjärjestelmän ongelmien, kuten tyhjentyneen akun, vaurioituneen jännitteensäätimen tai vaihtovirtageneraattorin ongelmien vuoksi.
 • Ongelmia muiden lämmitysjärjestelmän osien kanssa: Viat muissa lämmitysjärjestelmän osissa, kuten esilämmittimessä tai lämmityksen säätimessä, voivat myös aiheuttaa P0672:n ilmestymisen.

Virheen P0672 syyn määrittämiseksi on suositeltavaa diagnosoida ajoneuvo erikoistyökaluilla ja -laitteilla.

Mitkä ovat vikakoodin oireet? P0672?

Jos DTC P0672 on olemassa, saatat kokea seuraavia oireita:

 • Vaikeus käynnistää moottori: Vika no. 2 sylinterin hehkutulpassa voi vaikeuttaa moottorin käynnistystä, erityisesti alhaisissa lämpötiloissa tai pitkän käyttämättömyyden jälkeen.
 • Lisääntynyt savutaso: Viallinen hehkutulppa voi aiheuttaa polttoaineen epätäydellistä palamista sylinterissä, mikä voi lisätä savua pakoputkesta.
 • Kova moottorin toiminta: Moottorin epätasaista toimintaa tai tärinää voi esiintyä, jos sylinteriä nro 2 ei lämmitetä riittävästi ennen käynnistystä.
 • Lisääntynyt polttoaineen kulutus: Hehkutulpan virheellinen käyttö voi johtaa polttoaineen tehottomaan palamiseen, mikä voi lisätä polttoaineen kulutusta.
 • Suorituskyvyn heikkeneminen: Sylinterin nro 2 riittämätön lämmitys voi heikentää moottorin suorituskykyä, etenkin käynnistyksen jälkeisessä käytön alkuvaiheessa.
 • Moottorin hätäkäyttötila (vapaa tila): Joissakin tapauksissa ajoneuvo voi siirtyä velttotilaan estääkseen moottorin ohjausjärjestelmän osien mahdolliset vauriot.

Näitä oireita voi esiintyä eriasteisesti riippuen tietystä ongelmasta ja ajoneuvon kunnosta.

Kuinka diagnosoida vikakoodi P0672?

Seuraavia vaiheita suositellaan DTC P0672:n diagnosoimiseksi:

 1. Virhekoodien skannaus: Käytä diagnostiikkaskanneria lukeaksesi kaikki vikakoodit, mukaan lukien P0672. Tämä auttaa määrittämään, onko olemassa muita ongelmia, jotka voivat liittyä hehkutulpan vikaan.
 2. Hehkutulpan silmämääräinen tarkastus: Tarkista sylinterin nro 2 hehkutulppa näkyvien vaurioiden, korroosion tai hapettumisen varalta. Kiinnitä huomiota eristeen ja elektrodien väriin, jotka voivat viitata sytytystulpan kunnosta.
 3. Johtojen ja liitäntöjen tarkistus: Tarkasta hehkutulpan moottorin ohjausmoduuliin (PCM) yhdistävät johdot vaurioiden, katkeajien tai hapettuneet koskettimet varalta. Varmista, että kaikki liitännät ovat turvallisia.
 4. Hehkutulppien vastustestaus: Tarkista hehkutulppien vastus yleismittarilla. Resistanssin tulee olla valmistajan ohjeiden mukainen. Poikkeamat normista voivat viitata vialliseen sytytystulppaan.
 5. Moottorin ohjausmoduulin (PCM) diagnostiikka: Testaa PCM tunnistaaksesi kaikki toimintahäiriöt tai virheet, jotka voivat liittyä P0672-koodiin.
 6. Lisätestit: Tarvittaessa voidaan tarvita lisätestejä, kuten hehkutulpan piirin jännitteen tarkistamista, muiden sytytys- ja polttoainejärjestelmän osien toiminnan analysointia.

Kun P0672-virheen syy on diagnosoitu ja tunnistettu, on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin viallisten komponenttien korjaamiseksi tai vaihtamiseksi. Jos olet epävarma tai sinulla ei ole kokemusta, on suositeltavaa ottaa yhteyttä pätevään automekaanikkoon tai huoltokeskukseen.

Diagnostiset virheet

Kun diagnosoidaan DTC P0672, seuraavat virheet voivat tapahtua:

 1. Silmämääräisen tarkastuksen väliin: Hehkutulpan tai johdotuksen silmämääräisen tarkastuksen laiminlyönti voi johtaa ilmeisiin ongelmiin, kuten vaurioihin, korroosioon tai rikkoutumiseen.
 2. Testitulosten virheellinen tulkinta: Hehkutulppien resistanssin tai piirin jännitteen testitulosten virheellinen tulkinta voi johtaa virheellisiin päätelmiin komponentin tilasta.
 3. Ohitetaan muiden komponenttien diagnostiikka: Muiden mahdollisten syiden, kuten johtojen, liitäntöjen, moottorin ohjausmoduulin (PCM) tai muiden sytytysjärjestelmän osien ongelmien poissulkeminen voi johtaa virheelliseen diagnoosiin.
 4. Väärä komponenttien vaihto: Hehkutulpan vaihtaminen diagnosoimatta sitä ensin tai harkitsematta muita mahdollisia P0672-koodin syitä ei ehkä ole tehokasta.
 5. Ohjelmistopäivityksen ohittaminen: Jotkut P0672-koodin ongelmat voivat johtua moottorin ohjausmoduulin ohjelmistovirheistä. PCM-ohjelmistopäivityksen ohittaminen voi aiheuttaa ongelman jatkumisen.
 6. Virheellinen virhekoodin poisto: Varmista, että viallisten komponenttien korjaamisen tai vaihtamisen jälkeen virhekoodi on poistettu onnistuneesti PCM-muistista ja kaikki vaaditut mukautuvat nollaustoimenpiteet on suoritettu.

Näiden virheiden välttämiseksi on tärkeää suorittaa kattava diagnoosi, jossa otetaan huomioon kaikki mahdolliset syyt ja tarkistetaan huolellisesti kaikki P0672-koodiin liittyvät komponentit.

Kuinka vakava vikakoodi on? P0672?

Vikakoodin P0672 vakavuus riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien sen syy, moottorityyppi ja ajoneuvon käyttöolosuhteet. Yleensä P0672-koodia tulisi pitää vakavana, koska se osoittaa ongelman tietyn sylinterin hehkutulpassa, useita näkökohtia, jotka on otettava huomioon:

 • Vaikeus käynnistää moottori: Jos hehkutulppa ei toimi oikein, se voi aiheuttaa vaikeuksia moottorin käynnistämisessä, erityisesti kylminä aikoina tai kun ajoneuvo on ollut pysäköitynä pitkiä aikoja.
 • Moottorivaurio: Viallinen hehkutulppa voi saada polttoaineen palamaan väärin sylinterissä, mikä voi vahingoittaa moottoria tai muita järjestelmän osia.
 • Mahdollisia ongelmia polttoainetaloudessa ja suorituskyvyssä: Hehkutulppien virheellinen toiminta voi johtaa polttoaineen tehottomaan palamiseen, mikä voi lisätä polttoaineen kulutusta ja heikentää moottorin suorituskykyä.
 • Mahdollinen siirtyminen limp-tilaan: Joissakin tapauksissa ajoneuvo voi siirtyä velttotilaan estääkseen viallisen hehkutulpan aiheuttaman mahdollisen vaurion tai vian.
 • Ennalta arvaamattomia seurauksia: Viallisella hehkutulpalla voi olla arvaamattomia vaikutuksia moottorin suorituskykyyn, mikä voi aiheuttaa muita ongelmia, kuten lisääntynyttä kulumista tai muiden osien vikoja.

Joten vikakoodi P0672 tulee ottaa vakavasti ja korjata mahdollisimman pian, jotta vältetään lisäongelmat ajoneuvossa ja varmistetaan sen turvallinen ja tehokas toiminta.

Mikä korjaus auttaa poistamaan koodin? P0672?

Voit ratkaista DTC P0672:n suorittamalla seuraavat toimet ongelman syystä riippuen:

 1. Hehkutulpan vaihto: Jos virheen syy on itse hehkutulpan toimintahäiriö, se on vaihdettava uuteen. On suositeltavaa käyttää luotettavien valmistajien korkealaatuisia alkuperäisvaraosia tai analogeja.
 2. Johtojen tarkistus ja palautus: Tarkista johdotus, joka yhdistää hehkutulpan moottorin ohjausmoduuliin (PCM). Jos havaitaan vaurioita, korroosiota tai katkenneita johtoja, se on kunnostettava tai vaihdettava.
 3. Moottorin ohjausmoduulin (PCM) diagnostiikka: Jos moottorin ohjausmoduulissa on mahdollisia toimintahäiriöitä, se voi vaatia diagnostiikkaa ja tarvittaessa vaihtamista tai korjausta.
 4. Sähköjärjestelmän ongelmien tarkistus ja korjaaminen: Tarkista akun, jännitesäätimen, laturin ja muiden sähköjärjestelmän osien kunto, jotka voivat vaikuttaa hehkutulppien toimintaan.
 5. Ohjelmiston päivittäminen: Päivitä tarvittaessa moottorin ohjausmoduulin ohjelmisto uusimpaan versioon mahdollisten ohjelmisto-ongelmien ratkaisemiseksi.
 6. Lisätoimintaa: Erityistilanteesta riippuen voidaan tarvita lisätoimenpiteitä, kuten sytytysjärjestelmän tai polttoainejärjestelmän muiden osien toiminnan tarkistamista.

On tärkeää huomata, että P0672-koodin syyn tarkka tunnistaminen ja poistaminen voi vaatia lisää diagnostiikkaa ja ammatillisia taitoja. Siksi, jos sinulla ei ole kokemusta auton korjaamisesta, on suositeltavaa ottaa yhteyttä pätevään automekaanikkoon tai huoltoliikkeeseen.

P0672-moottorikoodin korjaaminen kahdessa minuutissa [3 tee-se-itse -menetelmää / vain 2 dollaria]

Lisää kommentti